Försköna husets yttre

hand with a paint brush painting wooden wall

Det första man möts av då man besöker ett hus är fasaden, och om färgen på din träfasad börjat flagna och ser allmänt ledsen ut så kan det vara dags att måla om. Att måla om en träfasad kan vara ett ganska stort ingrepp som tar mycket tid och även kosta en hel del pengar och kraft. För att uppnå ett bra slutresultat är det viktigt att inte slarva med förarbetet och vara väl förberedd innan man påbörjar själva målningen.

Välja kulör

För att verkligen fräscha upp intrycket så kan man ändra kulören på fasaden, men det är inte alltid helt enkelt att föreställa sig hur en kulör skulle passa. I vissa färgbutiker kan man få hjälp med färgsättning, genom att man återskapar en datoriserad bild som överensstämmer med den egna bostaden. Sedan färglägger man snickerierna och fasaden och då man kommit fram till en kombination som man är nöjd med så får man reda på kulörernas namn som man sedan beställer. Tänk bara på att den färgtypen du väljer med fördel bör vara samma som den färg som det underliggande färgskiktet.

Tvätt

Tvätta först av fasaden med målartvätt eller ammoniaklösning, och skölj därefter av fasaden ordentligt med rent vatten. Det är lämpligt att skrapa fasaden där det är nödvändigt medans fasaden fortfarande är fuktig efter rensköljningen. Ifall fasaden råkat ut för röta, alg- eller mögelangrepp så måste man skrubba de utsatta ytorna med desinfekterande medel.

Måla

För att ge färgen bästa förutsättning att fästa på virket så ska du låta fasaden torka upp ordentligt innan målningen påbörjas.

För att färgen ska få ordentligt fäste på kritande färg (exempelvis falu rödfärg) så måste du dock först använda stålborste och borsta bort löst material, innan grundmålning med slamfärg eller en oljealkyd grundfärg påbörjas.

Målning av träfasad blir bäst om man använder penslar, och det finns penslar som är avsedda för just fasadmålning. Dessa är breda, täta och tjocka och går att komplettera med några runda avstrykare i lämpliga storlekar. Har du en stående träpanel så kan det vara bra att komplettera med en bred elementpensel med vinklat skaft för att lättare komma åt ytorna där träet kapats.

När målningen är färdig och du är nöjd med resultatet så kan du ytterligare förhöja intrycket genom att dekorera fasaden med husnummer och bokstäver från fasaddekor.se.

Observera

Om du bor i tätbebyggt område eller gruppbebyggelse kan det finnas restriktioner för färgsättningen på huset. Kontakta först villaföreningen och kommunens byggnadsnämnd innan du sätter igång.