Säkra huset på rätt sätt

Vi vill alla bo i ett tryggt hem, ett hem som är säkert för dig själv och motstår utomstående krafter såsom väder och tjuvar. Det är också viktigt ur ett försäkringssyfte att ditt hus följer de standarder som gäller igen, annars kan huset klassas som osäkert och eventuella problem och skador ersätts inte.

Ytterdörren

Din ytterdörr ska vara tät och inte släppa genom kyla och vara låsbar. Med rätt tätningslister och lås kan du känna dig varmare och tryggare. Det bästa är att köpa ett handtag med integrerat kodlås. Du slipper nycklar och det är mycket svårare för inbrottstjuvar att ta sig in. Det finns även larmsystem med sensorer som sätter igång larmet om dörren forceras eller om fönstret i dörren krossas.

Köket

Här är försäkringsbolagen mest rädd för vatten. För att vara fullt försäkrad ska du ha skydd under alla vitvaror som kan tänkas läka vatten: kyl och frys, diskhon och diskmaskinen. När du köper en ny vitvara brukar det följa med en plastmatta som ska monteras under vitvaran. Har du äldre varianter kan du köpa plastmattan separat och monteras i efterhand.  Elen ska även vara jordad i hela rummet.

Källaren

Du vill skydda källaren från fukt men det är nästan alltid förhöjda fukthalter i en källare. Det finns flera sätt för att åtgärda och förebygga fukt, den mest extrema och lönsamma är att dränera runt huset. Det är i princip som att montera hängrännor och stuprör nere i marken för att leda bord fukten och vattnet i marken. Andra alternativ är att skapa ny ventiler i husgrunden för att leda ut dålig luft och släppa in frisk luft beroende på säsong.